100 stromov pre Sninu

Sninčanom na ich meste záleží. Preto dlho neváhali a zapojili sa ako dobrovoľníci do výsadby nových stromov, ktoré doplnili už existujúce stromové aleje na troch uliciach v mestských častiach Sídlisko I a Sídlisko II. Prispeli tým nie len k skrášleniu verejného priestoru, ale hlavne k lepšej pripravenosti Sniny na klimatickú zmenu.

Čítať viac »

Rekonštrukčné práce na RVO 07 pomaly finišujú

Posledná etapa prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia na okruhu rozvádzača RVO 07 sa uskutočňuje na Jesenského ulici na moste. Je potrebné úplne odstrániť stĺpy a svietidlá z mosta a osadiť nové oceľové stožiare s výložníkmi. Rozvádzač pre túto časť bol osadený na pôvodnom betónovom stĺpe.

Čítať viac »

Pokračujeme v rekonštrukcii verejného osvetlenia

Vďaka spolufinancovaniu z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu v rámci projektu “Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“, mohlo mesto Snina pristúpiť začiatkom marca k rekonštrukcii verejného osvetlenia RVO 07 na uliciach – Jesenského, Lesníckej a Pčolinskej.

Čítať viac »