Rekonštrukčné práce na RVO 07 pomaly finišujú

Posledná etapa prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia na okruhu rozvádzača RVO 07 sa uskutočňuje na Jesenského ulici na moste. Je potrebné úplne odstrániť stĺpy a svietidlá z mosta a osadiť nové oceľové stožiare s výložníkmi. Rozvádzač pre túto časť bol osadený na pôvodnom betónovom stĺpe.

Čítať viac »

Pokračujeme v rekonštrukcii verejného osvetlenia

Vďaka spolufinancovaniu z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu v rámci projektu “Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“, mohlo mesto Snina pristúpiť začiatkom marca k rekonštrukcii verejného osvetlenia RVO 07 na uliciach – Jesenského, Lesníckej a Pčolinskej.

Čítať viac »

Spustili sme veľký projekt pre adaptáciu na zmenu klímy

Projekt je výnimočný rozsahom nových investičných adaptívnych opatrení v oblasti akčného plánu, revitalizácií parkov, opatrení proti povodniam na mestských územiach, rekonštrukcií budov a verejných priestorov v súlade s prírodou, energeticky úsporných a smart riešení, publicity a podporných aktivít.

Čítať viac »