Hlasuj a rozhodni o podobe Centrálneho klimatického parku v Snine

Hlasovanie pre klimatický park v Snine

Jednou z aktivít projektu, na ktoré naše mesto získalo zdroje z Nórskych grantov je aj premena terajšieho nevyužitého priestoru medzi tržnicou a základnou školou P. O. Hviezdoslava, na novú oddychovú zónu s prvkami zelene, vodného elementu a drobnej architektúry.

Účelom tohto parku bude predovšetkým zlepšenie lokálnej mikroklímy, zníženie uhlíkovej stopy (CO2), zvýšenie odolnosti mestského prostredia proti prehriatiu, zadržanie dažďovej vody v krajine a zabránenie jej odtoku do kanalizácie.

O tom ako bude nový Centrálny klimatický park vyzerať rozhodnú obyvatelia mesta svojím hlasovaním, ktoré je zároveň pilotným projektom participácie v našom meste.

3 rôzne varianty podoby Centrálneho klimatického parku pripravil tím projektantov Róbert Šmajda, Martin Štofira, Róbert Šmajda ml. a Eva Hrivňáková. Na jednotlivých návrhoch pracovali projektanti, ktorí sú zapojení v rámci projektu ako experti z dôvodu, aby návrhy spĺňali požiadavky a kritéria projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu”.

O tom ako bude prebiehať samotné hlasovanie, ďalšie vizualizácie a bližšie informácie k jednotlivým návrhom nájdete na www.sninaklima.sk/klimaticky-park