Pozvánka na priebežnú konferenciu projektu Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu

POZVÁNKA

na online priebežnú konferenciu projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“, v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“, ktorá sa uskutoční dňa 17. 08. 2022 v Kaštieli Snina, Kpt. Nálepku 71/6, 069 01 Snina

 

Harmonogram priebežnej konferencie:

 

 • 09:30 – 09:35 Slávnostné otvorenie

Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta Snina

 

 • 09:40 – 09:55 Príhovor z grantu

Denis Knotka, riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo životného prostredia

 

 • 10:00 – 10:15 Čo sa nám už podarilo a čo nás ešte čaká v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja

 

 • 10:20 – 10:50 Zhodnotenie súčasného stavu v katastri mesta Snina, predstavenie priorít, riešení a benefitov Akčného plánu pripravenosti na klimatickú zmenu

Ing. Michal Kravčík, CSc., hydrológ

 

 • 10:55 – 10:30 Coffee break

 

 • 10:35 – 10:50 Mikropovodia v katastri mesta Snina a zastúpenie jednotlivých typov štruktúry krajiny a bilancia odtoku pri extrémnej zrážke

Ing. Michal Gažovič, PhD., krajinný ekológ

 

 • 10:55 – 11:10 Návrh opatrení pre urbanizované prostredie (dažďové záhrady, zelené strechy a steny, vodné a vsakovacie plochy, suché studne, podzemné nádrže s fontánami a malé vodné nádrže

Ing. Arch. Martin Štofira, architekt

 

 • 11:15 – 11:30 Návrh opatrení v krajine, resp. neurbanizovanom prostredí (hrádzky, odrážky, záchytné nádrže, infiltračné priekopy, vrstevnicové priekopy, vsakovacie jamy, atď.).

Ing. Róbert Šmajda, projektant

 

 • 12:00 – 13:00 Obed

 

 • 13:05 – 13:20 Nórsky inštitút pre bioekológiu jeho činnosť a prínos

Håkon Borch, Nórsky inštitút pre bioekológiu

 

 • 13:25 – 13:40 Drenáž prostredníctvom pôdnej infiltrácie

Ketil Haarstad, Nórsky inštitút pre bioekológiu

 

 • 13:45 – 14:00 Panelová diskusia

 

 • 14:00 Záver konferencie

 

Zmena programu vyhradená.

„Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“
„Supported by a grant from the people of Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.“