Reportáž o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu.