Priebežná konferencia k projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

V stredu 17. augusta sa v historických priestoroch kaštieľa v Snine uskutočnila priebežná konferencia k projektu “Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu”, ktorý je financovaný z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy.

Konferenciu slávnostne otvorila svojim príhovorom primátorka mesta Snina pani Ing. Daniela Galandová. Vo svojich úvodných slovách pani primátorka vyzdvihla prínos projektu, ktorým v meste položili základný kameň smerovania Sniny pre lepší život v dobe klimatickej krízy, aby obyvatelia mesta neboli vystavení závažným prejavom klimatickej núdze. Na záver svojho príhovoru zdôraznila, že zmien sa netreba báť, na zmeny sa je potrebné pripraviť a mesto, aj vďaku tomuto projektu, je pripravené. 

Následne sa hosťom konferencie a verejnosti prihovoril Denis Knotka, riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce, Ministerstvo životného prostredia. 

Po krátkej prestávke nasledovala prezentácia Mgr. Eriky Jankajovej, MBA, PhD., vedúcej oddelenia strategického rozvoja mesta Snina na tému „Čo sa nám už podarilo a čo nás ešte čaká v projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“.

Ústrednými témami konferencie boli zhodnotenie súčasného stavu v katastri mesta Snina a predstavenie priorít, riešení a benefitov Akčného plánu pripravenosti na klimatickú zmenu, ktoré odprezentovali vo svojich prezentáciách experti projektu krajinný ekológ Ing. Michal Gažovič, PhD. a hydrológ Ing. Michal Kravčík, CSc..

Prítomní hostia a verejnosť sa v nasledujúcich dvoch prednáškach odprezentovaných architektom Ing. Arch. Martinom Štofirom a projektantom Ing. Róbertom Šmajdom, mali možnosť oboznámiť s množstvom návrhov opatrní pre mestské prostredie, hospodársku a prírodnú krajinu, v rámci zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy.

Záver konferencie patril vzácnym hosťom zo zahraničia Håkon Borch a Ketil Haarstad z Nórskeho inštitútu pre bioekológiu, ktorý je parametrom projektu. Vo svojich prednáškach predstavili nielen činnosť a prínos ich inštitútu, ale aj zaujímavú tému drenáže prostredníctvom pôdnej infiltrácie.

Cieľom projektu je realizácia adaptívnych opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa na zmenu klímy v Snine. Projekt je výnimočný rozsahom nových investičných adaptívnych opatrení, ktoré prispejú aj k revitalizácii verejného priestoru novou zelenou a modrou infraštruktúro