Energeticky úsperoné a smart riešenia

Počet návštevníkov v Snine sa za posledné roky výrazne zvýšil. Je tomu tak hlavne vďaka turistom a návštevníkom, ktorí prichádzajú kvôli návšteve Národného parku Poloniny, Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, cyklotrase „Karpatská magistrála”, Parku tmavej oblohy, biokúpaliska v rekreačnej oblasti Rybníky, ako aj vďaka mnohým iným investíciám do prírodného a kultúrneho dedičstva v rámci podpory regionálneho cestovného ruchu. 

S rastúcim počtom turistov a návštevníkov je potrebné modernizovať existujúcu a zároveň budovať aj novú modernú, inovatívnu infraštruktúru. Zároveň je Snina aj jedným z podporovateľov Parku tmavej oblohy Poloniny, kde sa mesto zaviazalo realizovať aktivity, ktoré na základe spolupráce s Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom znížia svetelné znečistenie oblohy.

V rámci energeticky úsporných a smart riešení, ako aj podpory nízko-emisnej dopravy budú realizované tieto investičné adaptívne opatrenia:  

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia “RVO 07”, “RVO 12”, “RVO 35”, “RVO 15”
  • Elektrické autá
  • Elektrické bicykle
  • Výmena svietidiel na Mestskom úrade v Snine

Zakúpením dvoch elektrických áut a dvoch elektrických bicyklov, sa podporí nízko-emisná doprava v rámci mestského územia Sniny. K zlepšeniu energetickej efektívnosti a zníženiu svetelného smogu, prispeje aj inštalácia energeticky úsporných prvkov komplexnou rekonštrukciou verejného osvetlenia vrátane výmeny sodíkových žiaroviek za LED žiarovky a inštalácia ovládacích systémov osvetlenia.