100 stromov pre Sninu

Sninčanom na ich meste záleží. Preto dlho neváhali a zapojili sa ako dobrovoľníci do výsadby nových stromov, ktoré doplnili už existujúce stromové aleje na troch uliciach v mestských častiach Sídlisko I a Sídlisko II. Prispeli tým nie len k skrášleniu verejného priestoru, ale hlavne k lepšej pripravenosti Sniny na klimatickú zmenu.  

V utorok doobeda, teda v prvý deň akcie “100 stromov pre Sninu”, pomohla vysadiť prvý strom samotná primátorka mesta Snina, Ing. Daniela Galandová. Následne sa k nej pridali aj prítomní poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského úradu, predstavitelia miestnych cirkví, členovia rôznych kultúrnych a spoločenských organizácii, ako aj dobrovoľníci z radov verejnosti. V stredu si výsadbu vyskúšali aj zástupcovia škôl a škôlok spolu so svojimi žiakmi. 

Výsadba stromov, v tak veľkom rozsahu a za tak krátky čas, ukázala aj profesionalitu zamestnancov mestského podniku Verejnoprospešné práce Snina, s.r.o., ktorí zabezpečili prípravné, realizačné ako aj dokončovacie práce samotnej výsadby. 

Obstarané lipy a javory boli vysadené s celým balom do už vykopaných jám o rozmere 50 x 50 cm. Váha jedného stromu s balom bola pritom od 60 – 70 kg. Pod zasadený strom bola následne nasypaná kompostová hlina a strom bol ukotvený pomocou troch drevených kolov spevnených popruhmi podľa predpísanej normy. Po vysadení bolo potrebné stromy ešte poriadne zaliať vodou, aby sa zemina usadila a vytlačili sa všetky vzduchové bubliny.    

Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam. Svojim prístupom sú pre nás inšpiráciou a ukázali, že im záleží na našom meste, jeho klíme a zdravšom živote. Zanechali tak aj svoj odkaz pre budúce generácie Sninčanov.   

Výsadbu dvoch stromových alejí bolo možné zrealizovať vďaka projektu “Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu” financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, v rámci aktivity revitalizácie parkov.