Rekonštrukčné práce na RVO 07 pomaly finišujú

Posledná etapa prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia na okruhu rozvádzača RVO 07 sa uskutočňuje na Jesenského ulici na moste. Je potrebné úplne odstrániť stĺpy a svietidlá z mosta a osadiť nové oceľové stožiare s výložníkmi. Rozvádzač pre túto časť bol osadený na pôvodnom betónovom stĺpe.
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na okruhu rozvádzača RVO 07 sa realizuje v rámci projektu Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu/Snina – town ready for climate change, ktorý je podporený grantom od Nórskych občanov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.