Príklad dobrej praxe z mesta Snina – Tvorba mestského parku spolu s občanmi

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti od začiatku roka organizuje vzdelávacie aktivity pre samosprávy, kde každý mesiac ponúka vzdelávanie na inú tému, v ktorej by sa samospráva mohla zlepšovať. V mesiaci október 2021 sa uskutočnilo online diskusie na tému PARTICIPÁCIA A VEREJNÉ PRIESTORY.

V rámci tejto diskusie mohlo Mesto Snina odprezentovať účastníkom príklad participácie na tvorbe verejného priestoru prostredníctvom hlasovania o podobe nového Centrálneho klimatického parku v Snine, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci august a september tohto roku.

Prezentáciu Mesta Snina „Príklad dobrej praxe z mesta Snina – Tvorba mestského parku spolu s občanmi“ si môžete pozrieť od 40 minutý záznamu z online diskusie na YouTube kanále NP PARTI USV ROS.