Rekonštrukcia verejného osvetlenia na rozvádzači RVO 07 ukončená

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. tento týždeň odovzdali stavbu rekonštrukcie verejného osvetlenia na rozvádzači RVO 07 na Uliciach Jesenského, Pčolinská a Lesnícka, ktorá bola realizovaná v rámci projektu „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“.
 
Práce prebiehali od marca 2021 a mali byť ukončené do 31.12.2021. Vďaka šikovným pracovníkom spoločnosti VPS Snina, s. r. o. boli práce ukončené skôr. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii verejného osvetlenia za kvalitne odvedenú prácu.
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia prispieva k zlepšeniu energetickej efektívnosti a zníženiu svetelného smogu vďaka inštalácií energeticky úsporných prvkov a výmene sodíkových žiaroviek  za LED žiarovky, a taktiež inštalácií ovládacích systémov osvetlenia.