Stretnutie expertného tímu pre prípravu Akčného plánu

Máme za sebou prvé stretnutie nášho expertného tímu pre prípravu Akčného plánu pripravenosti mesta Snina na klimatické zmeny. Po doterajších online stretnutiach bolo nevyhnutné fyzicky zmapovať jednotlivé lokality, tak aby sme najlepšie zadefinovali ďalšie kroky. V najbližších mesiacoch nás čakajú protipovodňové opatrenia na Tarnovskom potoku, revitalizácia zelene v rámci vnútroblokov sídlisk na ulici Komenského, Kukučínovej a 1. mája, realizácia dažďových záhrad, zelených striech a zateplenie objektov viacerých materských škôlok. Po dokončení rekonštrukcie verejného osvetlenia RV-07 na ul. Jesenského plánujeme aj rekonštrukcie ďalších okruhov.

Mesto Snina patrí k zeleným mestám, navyše je situovaná v regióne na rozmedzí pútavých a chránených území Vihorlatu a Polonín. Realitou posledných rokov sú však aj u nás horúce letá, veterné smršte, prívalové dažde, povodne aj počas zimy či naopak snehová nádielka v apríli. Rovnako tiež vysoká spotreba energií v budovách patriacich mestu a jeho organizáciám. Na opatrenia v extraviláne bude potrebné spoločný postup so správcami v okolí, niektoré aktivity pre zlepšenie aktuálnej situácie vieme robiť už teraz.