Pokračujeme v rekonštrukcii verejného osvetlenia

Vďaka spolufinancovaniu z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu v rámci projektu “Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“, mohlo mesto Snina pristúpiť začiatkom marca k rekonštrukcii verejného osvetlenia RVO 07 na uliciach – Jesenského, Lesníckej a Pčolinskej. Samotná rekonštrukcia je pritom dôležitým adaptívnym opatrením v rámci energeticky úsporných a smart riešení, ktoré prispejú k lepšej pripravenosti nášho mesta na klimatické zmeny.

Rekonštrukcia RVO 07 pozostáva zo širokého rozsahu prác, ako:

  • Výmena existujúcich svietidiel a výložníkov.
  • Osadenie nových svietidiel s technológiou LED.
  • Výmena jestvujúcich rozvádzačov.
  • Montáž nových rozvádzačov s prepojením na diaľkové ovládanie a diagnostiku osvetľovacej sústavy.
    Prepojenie medzi stožiarmi uloženými v zemi.

Do dnešného dňa sa vrámci rekonštrukcie vymenilo 58 svietidiel. V súčasnosti nastupujú práce osadzovania betónových a oceľových stožiarov, ako aj ich prepojenia. Po dokončení rekonštrukcie RVO 07 budeme pokračovať v ďalších rekonštrukciách zastaraného verejného osvetlenia aj v iných častiach Sniny. Aj vďaka finančnej pomoci z Nórskych grantov, môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života v našom meste.