VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE

Zníženie energetickej náročnosti CMŠ sv, Márie Goretti

Link na verejné obstarávanie: Farnosť Svätého kríža v Snine (farasnina.sk)

Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou MŠ Dukelských hrdinov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/477172?cHash=e6df32c9ddea39ded546585cde212655

*zrušené

Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou MŠ Perečínska

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/477367?cHash=41dd40492ecec85e25a9951ea781d1c0

*zrušené

24.11.2022 – Predlženie lehoty na predkladanie ponúk – Nabíjacie stanice

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3261705

10.11.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a elektrické bicykle

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3259071

24.05.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Biotechnická revitalizácia námestia

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3221315

20.05.2022 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť“ Kód projektu: ACC02P03

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3220591

Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8911140554

29.04.2022 – Výzva na predkladanie – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3215986

22.04.2022 – Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Revitalizácia parkov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3214544

05.04.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Revitalizácia parkov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3211555

Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8916551221

Príloha zmluvy: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8916551530

01.04.2022 – Výzva na predkladanie cenových ponúk – Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3210758

Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8880983151

Príloha k zmluve: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8880983152

03.03.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Biotechnická revitalizácia námestia

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3204329

22.02.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202834

22.02.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202878

22.02.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – revitalizácia parkov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3202879

27.01.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Materiál na výsadbu dvoch stromových alejí

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3198051

Zmluva: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/2022/FDOD/8690626515

Príloha k zmluve: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/8489569199

17.01.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3196027

17.01.2022 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – Suchý polder Tarnovský potok

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3195981

09.11.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia – revitalizácia parkov

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3174396

27.10.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia verejných budov v súlade s prírodou v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“ a inžinierska činnosť

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3172065

 

23.09.2021 – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3166076

Zmluva o dielo: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/7538995829
Dodatok k zmluve: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/7595752770

23.09.2021 – Projektová dokumentácia nevyhnutná pre získanie stavebného povolenia v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3165831

30.08.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3162426

31.08.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a nabíjacie stanice pre elektrické bicykle – smart riešenia a inžinierska činnosť

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3162530

18.08.2021 – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a nabíjacie stanice pre elektrické bicykle – smart riešenia a inžinierska činnosť

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3160492

09.08.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3158892

19.07.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia nevyhnutná pre získanie stavebného povolenia. v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3155120

19.07.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Analýza odtoku dažďovej vody pre mesto Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3155271

Zmluva o dielo: https://snina.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/6996405751

06.07.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Analýza odtoku dažďovej vody pre mesto Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3152899

23.06.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3150862

16.06.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlo a nabíjacie stanice pre elektrické bicykle – smart riešenia a inžinierska činnosť

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3149645

09.06.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Projektová dokumentácia nevyhnutná pre získanie stavebného povolenia. v projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3148531

14.05.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3144335

Objednávka: https://snina.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#snina/organizacia/snina/2021/OBJ/5986078229

30.04.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Analýza odtoku dažďovej vody pre mesto Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3141735

27.04.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Tvorba dokumentárneho videa o projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu pod názvom Think Smart Eco Snina

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3141059

26.04.2021- Výzva na predkladanie ponúk – Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3140852

21.04.2021 – Výzva na predkladanie ponúk – Vytvorenie webovej stránky o projekte „Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu“

Viac informácií: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3139995